www.eprace.edu.pl » stosunki-polsko-zydowskie » Listy, dzienniki, pamiętniki

Listy, dzienniki, pamiętnikiPodrozdzialy w tym rozdziale:


Definicje


Autorzy


Miejsce i okoliczności


Motywy pisania


Archiwum Ringelbluma


Pamiętniki Żydów 1939-1945 w Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie


Dzienniki publikowane na łamach „Biuletynu ŻIH”


Kronika getta warszawskiego Emanuela Ringelbluma


Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego


Listy z getta Wandy Lubelskiej


Dziennik z getta warszawskiego Mary Berg


Dziennik z podziemia Basi Temkin-Bermanowej


Targowa 64. Dziennik 27 I 1943 – 11 IX 1944 Leona Guza


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.