www.eprace.edu.pl » stosunki-polsko-zydowskie

Stosunki polsko-żydowskie w korespondencji i diarystyce Żydów warszawskich w czasie drugiej wojny światowej

Autor:

Joanna Bilska

Kontakt:Typ pracy:

magisterska

Promotor:

prof. dr. hab. Stanisław Bereś

Recenzent:Uczelnia:

Uniwersytet Wrocławski

Kierunek:

Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna

Data powstania:

2007-05-01

Data zamieszczenia na portalu:

2011-05-07 22:09:06

Opis pracy:

W dialogu polsko-żydowskim powraca wciąż pytanie, jak zachowali się Polacy w obliczu Zagłady. Jaki mieli stosunek do Żydów, znajdujących się po drugiej stronie murów i co zrobili, gdy rozpoczęto masowo ich mordować? Praca przedstawia obraz stosunków polsko-żydowskich tak, jak je widzieli Żydzi w okupowanej Warszawie. Powstała na podstawie badań zapisków (korespondencji, dzienników, notatek itp.), będących świadectwem czasu i miejsca, czyli tylko tych spisanych w czasie okupacji.
komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.