www.eprace.edu.pl » stosunki-polsko-zydowskie » Bibliografia

Bibliografia

Bibliografia przedmiotowa:

 1. J. Błoński, Biedni Polacy patrzą na getto, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1996.

 2. C. Brzoza, A. L. Sowa, Historia Polski 1918-1945, Kraków 2006.

 3. A. Czubiński, Najnowsze dzieje Polski 1914-1983, Warszawa 1987.

 4. Dlaczego należy uczyć o Holokauście?, red. J. Ambrosiewicz-Jacobs, L. Hońdo, Kraków 2005.

 5. A. Eichmann, Bożyszcza, Kraków 2001.

 6. A. Eisenbach, Hitlerowska polityka eksterminacji Żydów w latach 1939-1945 jako jeden z przejawów imperializmu niemieckiego, Warszawa 1953.

 7. B. Engelking, Zagłada i pamięć, Warszawa 2001.

 8. B. Engelking, J. Leociak, Getto warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym mieście, Warszawa 2001.

 9. J. Fras, Dziennikarski warsztat językowy, Wrocław 1999.

 10. M. Gilbert, Holocaust. Ludzie. Dokumenty. Pamięć, Warszawa 2002.

 11. M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich, pod red. J. Sławińskiego, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź 2005.

 12. T. Grosse, Przeżyć! Ochrona życia jako wartość podstawowa społeczności getta warszawskiego, Warszawa 1998.

 13. H. Grynberg, Prawda nieartystyczna, Warszawa 1994.

 14. Inwentarz zbioru „Pamiętniki Żydów”, pod red. A. Umińskiej, Warszawa 1994.

 15. A. Klugman, Żyd - co to znaczy, Warszawa 2003.

 16. P. Kuncewicz, Goj patrzy na Żyda, Warszawa 2000.

 17. M. Kuziak, S. Rzepczyński, Jak pisać?, Bielsko-Biała.

 18. J. Leociak, Tekst wobec zagłady (O relacjach z getta warszawskiego), Wrocław 1997.

 19. I. Maciejewska, Getta doświadczenie w literaturze, [w:] Słownik literatury polskiej XX wieku, red. A. Brodzka, M. Puchalska, M. Semczuk, A. Sobolewska, E. Szary-Matywiecka, Wrocław, Warszawa, Kraków 1995, s. 331-338.

 20. J. Orlicki, Szkice z dziejów stosunków polsko-żydowskich 1918-1949, Szczecin 1983.

 21. Polacy Żydzi 1939-1945, oprac. S. Wroński, M. Zwolakowa, Warszawa 1971.

 22. T. Prekerowa, Konspiracyjna Rada Pomocy Żydom w Warszawie 1942-1945, Warszawa 1981.

 23. R. Sakowska, Ludzie z dzielnicy zamkniętej. Z dziejów Żydów w Warszawie w latach okupacji hitlerowskiej, Warszawa 1993.

 24. Słownik literatury polskiej XX wieku, red. A. Brodzka, M. Puchalska, M. Semczuk, A. Sobolewska, E. Szary-Matywiecka, Wrocław, Warszawa, Kraków 1995.

 25. T. Szarota, Okupowanej Warszawy Dzień Powszedni, Warszawa 1978.

 26. Trudne pytania w dialogu polsko-żydowskim, red. M. Kozłowski, A. Folwarczny, M. Bilewicz, Warszawa 2006.

 27. Tryptyk polsko-żydowski, oprac. W. Bartoszewski, Warszawa 1992.

 28. S. Trzeciak, Talmud o gojach a kwestia żydowska w Polsce, Krzeszowice 2005.

 29. Za to groziła śmierć. Polacy z pomocą Żydom w czasie okupacji, red. W. Smólski, Warszawa 1981.

 30. A. Żbikowski, Żydzi, Wrocław 2004.

 31. Życie i zagłada Żydów polskich 1939-1945. Relacje świadków, red. M. Grynberg, M. Kotowska, Warszawa 2003.

Bibliografia podmiotowa:

 1. Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego, oprac. M. Fuks, Warszawa 1983.

 2. Archiwum Ringelbluma, Dzieci - tajne nauczanie w getcie warszawskim, Tom 2, oprac. R. Sakowska, Warszawa 2000.

 3. Archiwum Ringelbluma, Listy o zagładzie, oprac. R. Sakowska, Tom 1, Warszawa 1997.

 4. Archiwum Ringelbluma, Relacje z Kresów, Tom 3, oprac. A. Żbikowski, Warszawa 2000.

 5. M. Berg, Dziennik z getta warszawskiego, Warszawa 1983.

 6. L. Guz, Targowa 64. Dziennik 27 I 1943 - 11 IX 1944, Warszawa 2001.

 7. A. Ch. Kapłan, Księga Życia. (Dziennik getta warszawskiego), „Biuletyny ŻIH”: 1963, nr 45-46, s. 174-211, 1964, nr 50, s. 101-121.

 8. J. Korczak, Pamiętnik, Wrocław 1998.

 9. A. Lewin, Dziennik z getta warszawskiego, „Biuletyny ŻIH” 1956, nr 19-20, s. 169-206, 1957, nr 21, s. 125-137, nr 22, s. 85-107, nr 23, s. 71-79, nr 24, s. 119-131.

 10. W. Lubelska, Listy z getta, Warszawa 2000.

 11. Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty, oprac. M. Grynberg, Warszawa 1988.

 12. E. Ringelblum, Kronika getta warszawskiego, red. A. Eisenbach, Warszawa 1983.

 13. E. Ringelblum, Stosunki polsko-żydowskie w czasie drugiej wojny światowej. Uwagi i spostrzeżenia, Warszawa 1988.

 14. B. Temkin-Bermanowa, Dziennik z podziemia, Warszawa 2000.

 15. A. Wyleżyńska, Z notatek pamiętnikarskich (1942-1943), „Biuletyn ŻIH”, 1963, nr 45-46, s. 224.

Archiwalia:

 1. Pamiętniki Żydów 1939-1945, Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego, nr 302.

  1. A. Berman, 302/243.

  2. H. Bryskier, 302/90.

  3. D. Fogelman, 302/35.

  4. Ch. Hasenfuss, 302/157.

  5. I. Grocher-Żeligowska, 302/114.

  6. NN, 302/21.

  7. NN, 302/184.

  8. NN, 302/229.

  9. J. Przedborski, 302/172.

  10. K. Rotgeber, 302/48.

  11. M. Stok, 302/144.

  12. N. Szac-Wajnkranc, 302/133.

  13. S. Szochur, 302/167.

  14. J. Zysman, 302/114.


 1. Archiwum Ringelbluma

Ring I

  1. R. Auerbach, nr 654.

  2. NN, nr 92.

  3. NN, nr 289.

  4. NN, nr 437.

  5. D. Fliegelman, nr 263.

Ring II

 1. A. Grasberg, nr 209.

 2. Margalit (Emilia?), nr 173.

Strony internetowe:

www.dws.xip.pl

www.jewishinstitute.org.pl

www.naszawitryna.pl

www.ornatowski.com

http://wilk.wpk.p.lodz.pl/~whatfor/getto_43.htm

pl.wikipedia.org


komentarze

w bibliografi podała "Wikipedię",,, hehe.. to chyba BDB ta praca na pewno nie otrzymala ;-)

skomentowano: 2011-05-08 14:04:16 przez: Wiktor Czarnecki

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.