www.eprace.edu.pl » stosunki-polsko-zydowskie » Wprowadzenie – rys historyczny.

Wprowadzenie – rys historyczny.Podrozdzialy w tym rozdziale:


Wybuch drugiej wojny światowej


Podział państwa Polskiego na terenie zajętym przez Niemcy


Ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej (Endlösung der Judenfrage)


Getto warszawskie


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.