www.eprace.edu.pl » stosunki-polsko-zydowskie » Wprowadzenie – rys historyczny. » Podział państwa Polskiego na terenie zajętym przez Niemcy

Podział państwa Polskiego na terenie zajętym przez Niemcy

Dla okupanta Polska nie była już państwem. Wychodząc z tego założenia, część jej terytorium wcielił do Rzeszy, a pozostałe tereny okupował. Już 1 października zajęto Wolne Miasto Gdańsk. Pierwszy dekret Hitlera z 8 października ustalał nowy podział administracyjny na anektowanych terenach. Stworzono Okręg Poznań i Okręg Pomorze Zachodnie. Rozważano koncepcję powołania Reststaat, polskiego państwa szczątkowego, która jednak upadła z braku porozumienia z Francją i Anglią. 12 października Hitler wydał nowy dekret, mówiący o podziale ziem polskich. Na jego mocy do Rzeszy wcielone zostały następujące województwa: pomorskie, poznańskie, górnośląskie, większość łódzkiego, zachodnia część krakowskiego, północna warszawskiego i powiaty: augustowski i suwalski oraz Zagłębie Dąbrowskie i Zaolzie. Łącznie stanowiło to ok. 92 tys. km2. Na tym obszarze mieszkało 8,9 mln Polaków, 607 tys. Niemców, 600 tys. Żydów, 11 tys. Ukraińców i 21 tys. obywateli innych narodowości3. Ziemie weszły w skład czterech niemieckich okręgów: istniejących Prus Wschodnich, Okręgu Śląsk (potem Dolny i Górny Śląsk), Okręgu Poznańskiego, przekształconego pod koniec stycznia 1940 w Okręg Warty (Kraj Warty, Wartheland, Warthegau) oraz nowoutworzonego Okręgu Gdańsk-Prusy Zachodnie. Trzeba zaznaczyć, że granice pomiędzy wcielonymi obszarami utrzymano, zarówno policyjną, jak i wojskową. Natychmiast przystąpiono też do represji wobec zamieszkującej te tereny ludności. Miały być one całkowicie oczyszczone z Żydów. Najpierw pojawiły się koncepcje stworzenia dla nich rezerwatu lub przesiedlenia ich na Madagaskar. Ostatecznie rozpoczęto przesiedlenia ludności żydowskiej go Generalnego Gubernatorstwa.

Na mocy dekretu Hitlera, 26 października 1939 roku na ziemiach okupowanych utworzono Generalne Gubernatorstwo (GG). Na jego terenach, zajmujących powierzchnię ok. 95 tys. km2, zamieszkiwało ok. 9,7 mln Polaków, 1,5 mln Żydów, 750 tys. Ukraińców i 90 tys. Niemców4. Stolicą został Kraków. Obszar podzielono na cztery dystrykty: krakowski, radomski, lubelski i warszawski. 1 sierpnia 1941 roku powstał kolejny, galicyjski, w skład którego weszły województwa tarnopolskie i stanisławowskie oraz cześć lwowskiego. Obszar GG powiększył się do ponad 145 tys. km2, liczba ludności żydowskiej wynosiła ok. 2,1 mln5. GG oddzielone zostało od Rzeszy granicą celną, walutową i dewizową. Stanowisko Generalnego Gubernatora objął Hans Frank.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.